Kesin Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Sunulması Zorunluluğuna İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin  “Kesin teminat mektupları” [...]