Gizlilik Politikası

Giriş ve Kapsam

Web sitesi ziyaretçilerimizin gizliliğine saygı duyuyoruz ve web sitemizin ziyaretçilerini bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgi toplamaya, muhafaza etmeye ve korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Politikasında, İHALE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (bundan sonra BANKPRO) tarafından sunulan web ile tüm mobil platformlarda yayınladığımız mobil uygulamalarımız ve İHALEPRO tarafından işletilen ve doğrudan bir link görüntüleyen herhangi bir web sitesi veya hizmet için gizlilik uygulamalarımızı açıklıyoruz. Bu Gizlilik Politikası, (her biri bir “Site” ve “Siteler” ile “Mobil Uygulamalar” birlikte) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yöneliktir. Lütfen Sitelere bilgi kullanmadan veya göndermeden önce bu Gizlilik Politikasının tamamını okuyun. Sitelerin herhangi biri hakkında bilgi göndererek, bu Gizlilik Politikası’nın şartlarını anladığınızı ve onayladığınızı kabul edersiniz. BANKPRO, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki, kişisel verilerin korunması konusunda tüm yerel kanunlara uygun hareket edeceğini taahhüt eder. Türkiye’deki faaliyetleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülmektedir.

BANKPRO, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; kişisel verileri, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Topladığımız Bilgiler ve Toplama Amacı

Sitelerimizle etkileşim kurduğunuzda sizden çeşitli şekillerde bilgi topluyoruz:

 • Aktif Bilgi Toplama: Bir Siteye üye olarak kayıt olduğunuzda, anketlere veya promosyonlara katıldığınızda, topluluğumuzda yayınladığınızda, bize cevap verdiğinizde veya bizimle iletişime geçtiğinizde bize aktif olarak bilgi gönderirsiniz. Tercihlerinize bağlı olarak, bize kendiniz ve / veya e-posta adresiniz, adınız, posta adresiniz, telefon numaranız, doğum gününüz ve cinsiyetin yanı sıra bebeğinize ait isim, cinsiyet, doğum günü gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gönderebilirsiniz. Sitemize katılmayı seçtiğiniz aktiviteye bağlı olarak, sağlık veya sigorta bilgileri dahil olmak üzere sizden ek bilgi istenebilir. Her zaman, aktif olarak bizimle hangi bilgileri paylaşmak istediğinizi belirlersiniz.
 • Pasif Bilgi Toplama: Sitelerimizi web günlüğü dosyaları, çerezler, web işaretçileri, izleme pikselleri ve benzeri teknolojiler aracılığıyla nasıl kullandığınız hakkında da bilgi topluyoruz. Ayrıca, Sitelerimizi bir masaüstü bilgisayardan, tabletten veya mobil cihazdan ziyaret ettiğinizde, tarayıcı türü ve sürümü, IP adresi, konum bilgisi ve cihaz tanımlayıcısı gibi cihazınızla ilgili belirli bilgileri toplayabiliriz.

Sizin hakkınızda bilgi topluyoruz, çünkü neyi sevdiğinizi veya ilgi çekici bulduğunuzu belirlemek istiyoruz ve size doğrudan veya reklam ortaklarımızdan biri (Sitemizdeki, bültenlerde, e-postayla ve diğer yollarla) ile hedeflenmiş bilgi ve reklamlar sağlayabiliriz. Ayrıca, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin kaldırıldığı ve toplandığı (herhangi bir kullanıcıya göre anonim olacak şekilde) istatistikler ve raporlar oluşturmak için veri kullanırız.

Yukarıdaki veri işlemlerinin bir kısmını gerçekleştirmek için bağımsız yükleniciler kullanıyoruz.

Ne Tür Veriler Topluyoruz

 • İlgili kanunlar gereği, hassas kişisel verileri toplamadan önce sizi bilgilendirecek ve açık onayınızı isteyeceğiz. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bununla birlikte, geri çekmeniz; onayınızı çekmeden önce onay verdiğiniz işlemlerin meşruluğunu etkilemeyecektir.
 • Hesap verileri; Toplanan kişisel ve hassas kişisel verileriniz, BANKPRO hesabınızın açılması ve yönetilmesi; uygulamaya giriş yapmak ve içeriklerin size özel olarak sunulabilmesi kullanılacaktır. Hesap oluşturduğunuzda ve üyeliğiniz süresince, iletişim bilgilerinizi kullanarak sizinle sesli ve yazılı olarak iletişim kuracak; hoşgeldin epostası, BANKPRO hakkındaki gelişmeler ve duyurular, size özel kampanyalar gibi konularda, bununla sınırlı olmadan bu başlıklarla alakalı farklı gereksinimler için sizinle iletişim kuracağız.
 • Siteyi, önceki etkileşimlerinize, bize sağladığınız bilgilere veya üçüncü taraf kaynaklardan topladığımız bilgilere dayanarak ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz ürünler veya eğitim bilgileri ile kişiselleştirebilir ya da özelleştirebiliriz.
 • İlgi alanlarınız; tarama etkinliğiniz, anket cevaplarınız ve çevrimiçi reklamlara verdiğiniz yanıtlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelebilir.
 • İşbirliği yaptığımız üçüncü taraflarla, kişisel verilerinizin anonimleştirilmesi koşuluyla, ilgi alanlarınız ve çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında verilere erişebilir.
 • Diğer hassas kişisel veriler; BANKPRO’ya kendinize ve bir başka kişiye ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık kıyafet tercihleriniz, dernek, vakıf ya da sendika üyeliğiniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik verileri göndermemenizi rica ediyoruz. Bu tür “özel nitelikli” kişisel verilerinizi hiç bir şekilde açık rızanızı almaksızın toplamıyor ya da işlemiyoruz.
 • Derlenen Veriler; BANKPRO hesabınızla ilişkili verileri, sizin tarafınızdan sağlanan diğer veriler, IP adresi cihaz verisi, çerezler, konum, tarama etkinlikleriniz, sosyal medya, web siteleri, e-postalar, çerezler dahil olmak üzere kişisel verilerinizi hesabınız altında bir araya getirip, derleyebiliriz. Bu veriler, hamileliğiniz, sağlığınız ve bebeğinizin gelişimine yönelik bilgi ve/veya kişiselleştirilmiş içerik, mesajlar sağlamak; mevcut içerik, fonksiyon ve kullanılabilirliğin yanı sıra yeni ürün ve hizmetler geliştirmemiz için analiz edilir ve kullanılır.

Veri Toplamanın Hukuksal Gerekçeleri

Toplanan veriler, kullanıcıların rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BANKPRO tarafından elektronik ortamda toplanmaktadır. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Gizlilik Politikaları’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Çerezlerin Kullanımı

Yasaların izin verdiği durumlarda, kişisel olarak tanımlanamayan bilgiler ve veriler, “çerezler” veya “internet etiketleri” ve İHALEPRO ve üçüncü taraflarca yerleştirilen diğer benzer teknikler kullanılarak otomatik olarak toplanabilir. Bu tür anonim bilgi, Site ziyaretçisinin ilgisini değerlendirmemize ve diğer pazar araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmemize izin verir. Çerezler, bir web sitesinin tekrarlanan kullanımı tanımak, ziyaretçinin siteye erişimini ve kullanımını kolaylaştırmak için kullanabileceği ve bir sitenin kullanım davranışını izlemesine ve içerik geliştirmeye ve hedefli reklamcılığa izin verecek toplu verileri derlemesine izin veren küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgilerinin kullanılmasıyla bilgilerin toplanmasını istemiyorsanız, çoğu tarayıcıda tanımlama bilgisi özelliğini reddetmenize izin verecek basit bir prosedür vardır; ancak,

Sitelerimiz çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanır:

 • Analiz: Tarama modellerini takip etmek ve Sitelerimizi kullanımınızı analiz etmemize yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Bu, size sunduğumuz hizmetleri geliştirmemize yardımcı olur.
 • Güvenlik: Çerezler sizi doğrulamamıza yardımcı olur. Örneğin, Sitemize giriş yaptığınızda, aynı tarayıcıdan Siteyi bir sonraki ziyaretinizde sizi tanıyabilmemiz için tarayıcınıza bir çerez yerleştirdik.
 • Siteler / Hizmetler: Tanımlama bilgileri, Sitelerimizi kullanırken sizi tanımamıza ve Site tercihlerinizi kaydetmemize yardımcı olur.
 • Reklamcılık: Çerezleri size alakalı reklamları göstermek ve bazı durumlarda sitemizi veya diğer siteleri ziyaret ederken etkinliğini izlemek için kullanırız.

Yalnızca tarayıcınızda sakladığımız çerezlere erişebiliriz ve diğer kuruluşlar sakladığımız çerezlere asla erişemez.

Bilgileri Nasıl Paylaşıyoruz?

Bilgilerinizi tamamlayıcı ya da benzer hizmetler sunmak için iş ortaklığı ve/veya işbirliği yaptığımız taraflar hariç gizli tutuyor ve genel olarak ifşa etmiyoruz. Ancak, lütfen aşağıdaki açıklamalara ve istisnalara dikkat edin:

 • Çalışanlarımız ve yetkili bağımsız yüklenicilerimiz (“yetkili personel”), işimizi yürütmemize yardımcı olmak amacıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize erişebilir (ve bu tür bir kullanımı kabul etmediğiniz sürece, kendi amaçları için değil) Yetkili personel bu verilere talimatlarımız doğrultusunda “bilmesi gereken” esasına göre ve tanımlanmış gizlilik ve güvenlik yükümlülükleri uyarınca erişir ve kullanır.
 • Eğer bir Siteyi veya BANKPRO’nun önemli bir bölümünü satarsak, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi bu alıcının bu Gizlilik Politikasına uymayı kabul etmesi koşuluyla (olası) bir alıcıya ifşa edebiliriz.
 • Yasa uygulama taleplerine, mahkeme kararlarına veya diğer yasal işlemlere cevap vermek için kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi paylaşabilir veya bu tür bir açıklamanın size veya başkalarına yönelik yasadışı faaliyetleri, dolandırıcılık, fiziksel tehditleri araştırmak, önlemek veya bunlara müdahale etmek için gerekli olduğunu düşünüyorsanız veya Yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemenin gerektirdiği.
 • Sizin hakkınızda kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi vermemize rağmen, özellikle sizin izniniz olmadan herhangi bir reklam müşterisine, bilgiyi dolaylı olarak bulabilirler. Bu tür hedeflenmiş reklamlara cevap vermeyi seçerseniz, reklam veren, reklamı gönderdiğimiz hedef kitlenin bir üyesi olduğunuzu tespit edebilir.
 • Hizmetlerimiz için üçüncü taraf bir web sitesinde kaydolursanız, söz konusu üçüncü taraf sizden Sitelerden birine veya birkaçına kaydolduğunuzu bilir.
 • Kişisel olarak tanımlanabilir verilerinizi üçüncü şahıslara kendi iş amaçları için (bir anket ya da çekiliş gibi) ifşa etmeden önce, onayınızı, örneğin, e-posta, tıklama, devre dışı bırakma gibi.
 • Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi Türkiye’de veya diğer ülkelerde bulunan bağlı şirketlerde yetkili personel ile paylaşabiliriz. Her zaman, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler gizli tutulur.
 • Verileri isimsiz bir şekilde, örneğin reklam veren müşterilerimize ve ortaklarımıza istatistik veya raporlarda serbestçe kullanır ve açıklarız.
 • Sitelerimizdeki reklamların etkinliğini izlemek için üçüncü taraflarla ortak olabiliriz. Bu, Çevrimdışı satın alma bilgilerinin (örneğin, bir ödül kartı programı aracılığıyla) Sitemizdeki gezinme bilgileriyle eşleştirilmesini içerir. Bu, Sitemizdeki belirli bir ürün reklamını ne zaman görüntüleyeceğinizi belirlememize ve ardından mağazada çevrimdışı bir satın alma işlemi yapmamıza yardımcı olur.

Sitelerimizde, sohbet odaları ve mesaj panoları gibi kullanıcılar tarafından genellikle erişilebilen alanlara herhangi bir bilgi gönderirseniz, halka açık olacağını lütfen unutmayın.

Verilerin Aktarımı:

Site, Siteler ve Mobil Uygulamalar ile toplanan veriler, tüm sistemin işleyebilmesi ve/veya faal halde kalabilmesi, telefon, eposta vb. iletişim altyapısının çalışabilmesi ya da üçüncü taraf işortaklarımızın size hizmet sunabilmeleleri için, gerekli teknik altyapı hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı üçüncü taraflara aktarılabilir.

Kullandığımız Üçüncü Taraf Altyapılar;

 • Google: Google hesabınızı kullanarak BANKPRO hesabı açabilirsiniz ve bu durumda verileriniz Google hesabınızla, Google’ın yurtiçi ya da yurtdışında bulunan sunucularında işlenerek, ilişkilendirilir.
 • Facebook: Facebook hesabınızı kullanarak BANKPRO hesabı açabilirsiniz ve bu durumda verileriniz Facebook hesabınızla, Facebook’un yurtiçi ya da yurtdışında bulunan sunucularında işlenerek, ilişkilendirilir.
 • Yandex: BANKPRO iletişim altyapısı olarak Yandex’i kullanmaktadır. Destek vb. amaçlarla eposta kullanarak, BANKPRO’ya gönderdiğiniz tüm bilgileriniz Yandex’in yurtdışı sunucularında işlenerek, bize ulaşmaktadır.

Verilerinizin, BANKPRO’nun hizmet aldığı yurtiçi ya da yurtdışındaki üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara aktarılmasına “rıza” göstermiyorsanız, hizmetlerimizi tercih etmemelisiniz.

İlan Seçenekleri

Sitelerimizdeki reklamların bazıları, bizim adımıza, üçüncü taraf reklam sunumu sağlayıcısı Doubleclick ve/veya Google AdSense vb.. altyapılar tarafından sunulmaktadır. Ancak, farklı üçüncü tarafların (finans kuruluşları, işortaklarımız, reklam verenler, reklam ajansları ve reklam ağları gibi) Sitelerimizdeki reklamların bir kısmına hizmet etmesine ya da size doğrundan, BANKPRO’nun sağladığı hizmetlere bütünleyici hizmetler olması için, kendi hizmetleri için teklif vermelerine izin veriyoruz. Lütfen, BANKPRO’nun bu üçüncü tarafların kullanabileceği çerezleri veya diğer izleme mekanizmalarını veya bu üçüncü tarafların toplayabileceği bilgileri yerleştirme erişimine veya kontrolüne sahip olmadığını unutmayın. Bu tür üçüncü taraflar, sizinle ilgili bilgi toplamak ve sizin tarafınızdan ziyaret edilen sayfa türlerini ve Sitelerimiz ve diğer web sitelerinde görüntülediğiniz içeriği anlamak için bilgisayarınıza yerleştirilen çerezleri kullanabilir. Bu üçüncü taraflar, tarayıcınızı alakalı ilgi alanı kategorileri ile ilişkilendirebilir ve ilgi alanına dayalı reklamları göstermek için bu kategorileri kullanabilir. Örnek olması açısından, seyahat web sitelerini sık sık ziyaret ediyorsanız, sizi seyahatle ilgili reklamlara yönlendirebilirler.

Web sitemizdeki üçüncü şahıslar tarafından bilgi toplanması konusunda tercihleriniz vardır. İlgi alanına dayalı reklamcılıkla uğraşan üçüncü tarafların çoğu, ancak tümü değil, ilgi alanına dayalı reklamcılık için tüketici dostu standartlar geliştiren, endüstri çapında bir öz düzenleme programına katılır.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, tarayıcınızı bir çerez gönderildiğinde sizi bilgilendirmesi veya çerezleri tamamen reddetmesi veya silmesi için ayarlayabilirsiniz, ancak Sitelerin bazı özellikleri belirli çerezler olmadan çalışmayabilir.

Güvenlik

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri kayıp, kötüye kullanım ve yetkisiz erişim, açıklama, değiştirme veya imhadan korumak için makul adımlar atıyoruz. Ancak, hiçbir internet iletiminin hiçbir zaman tamamen güvenli veya hatasız olmadığını unutmayın. Özellikle, Sitelere veya Sitelerden gönderilen e-postalar güvenli olmayabilir.

Zaman zaman, rahatınız ve bilgileriniz için diğer sitelere bağlantılar sağlıyoruz. Bu siteler Sitelerimizden bağımsız olarak çalışır ve kontrolümüz altında değildir. Bu sitelerin kendi gizlilik bildirimleri veya kullanım koşulları olabilir, bu bağlantı verilen siteleri ziyaret ettiğinizde incelemenizi şiddetle öneririz. Bu sitelerin içeriğinden veya bu siteler aracılığıyla sunulabilen herhangi bir ürün veya hizmetten veya bağlantılı sitelerin kullanımından sorumlu değiliz.

Erişim ve Düzeltme; Yorumlar ve Sorular

Lütfen kullanıcı profilinizi düzenli olarak güncelleyerek bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutun. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya kaygınız varsa, lütfen aşağıda iletişim bilgileri yer alan veri sorumlusu ile iletişime geçin:

Veri Sorumlusu

İhale Teknolojileri A.Ş.

Dumlupınar Bulvarı No:280/G-1253 Çankaya Ankara

veya (0 312) – 9113527 veya [email protected]

Vazgeçme, İletişim Tercihleri

Siteye giriş yaparak ve e-posta aboneliklerinize giderek, iletişim tercihlerinizi değiştirebilir ve / veya istediğiniz zaman belirli iletişimlerden vazgeçebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası Mart 2024 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Zaman zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır ve herhangi bir maddeyi değiştirirsek, Sitelerde revize edilmiş bir sürüm yayınlayacağız. Bize kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi vermeden önce lütfen kontrol edin.

Kullanım Şartları

Ayrıca Siteleri kullanımınızın, feragatnameler, sorumluluk sınırlamaları ve Kullanım Koşullarımıza tabi olduğunu unutmayın. Sitelerimize erişmeden önce Kullanım Koşullarını da incelemenizi öneririz.