Sizi Arayalım
Blog2022-01-16T15:03:59+03:00

2021 Yılı Kamu İhaleleri Teminat Pazarı Analizi

2021Kati Teminat Mektubu Pazarı 12,9 Milyar TL Kati mektup tutarı, sözleşme bedelinin %6’sı oranındadır. Her sözleşme başına 1 mektup idareye verilmektedir. [...]

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nda Geçici Elektronik Kefalet Senetlerini Kabul Etmeye Başladı

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelere sunulmak üzere Bankalar tarafından düzenlenen geçici elektronik teminat mektuplarının idareler adına kabulü, saklanması, tazmin [...]

Kamu İhaleleri Kapsamında Teminat Olarak Kabul Edilecek Geçici Elektronik Kefalet Senetleri

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere sunulmak üzere Bankalar tarafından düzenlenen geçici elektronik teminat mektuplarının idareler adına kabulü, saklanması, tazmin edilmesi, iadesi [...]

Kefalet Senetlerinin Güvenli Elektronik İmza İle Düzenlenebilmesi Yasalaştı

25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi [...]

Kamu İhale Kurumu İşbirliğiyle Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Devreye Alındı

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21 nci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi [...]

İhale Sözleşmeler için Kati Teminat Mektubu İhtiyacı

2017 kamu ihale verileri incelendiğinde, Türkiye genelindeki tüm idareler tarafından yapılan sözleşme tutarının 233 milyar Türk Lirası olduğu görülmektedir. İhale sözleşmelerinde, yüklenici tarafından idareye [...]

Go to Top