2017 Yılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri için Kati Teminat Mektubu İhtiyacı

2017 kamu ihale verileri incelendiğinde, Türkiye genelindeki tüm idareler tarafından yapılan sözleşme tutarının 233 milyar Türk Lirası olduğu görülmektedir.

İhale sözleşmelerinde, yüklenici tarafından idareye sunulması zorunlu olan teklif tutarının %6 oranında kati teminat mektubu tutarının toplam 13,8 milyar TL olmaktadır. İhale konusu işin süresine göre değişmekte olan mektup süreleri bir kaç aydan bir kaç yıla kadar uzayabilmektedir.

50bin yüklenici tarafından imzalanan 166 bin sözleşme için gerekli olan 13,8 milyar TL tutarındaki kati teminat mektuplarını, yükleniciler bankalardan temin etmektedirler.

Bankpro, kamu ihaleleri verilerini, geliştirilen özel algoritmalar ile analiz ederek, her ildeki banka şubelerine daha ihale ilan aşamasından itibaren olası isteklileri bildirerek, şubedeki ilgililere sadece kazanan firmayı değil, ihaleye girme ihtimali olan tüm firmaları bildirmekte ve bu firmalarla temas kurma imkanı sağlamaktadır.

Bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.