2017 Yılı Kamu İhaleleri Geçici Teminat Mektubu Pazarı

2017 verilerine göre kamu ihaleleri kapsamında yapılan toplam harcama tutarı 230 milyar Türk lirasıdır. Bilindiği üzere ihalelere birden çok teklif verilmektedir. Her teklif veren istekli firma, teklif tutarının %3’ü oranında geçici teminat mektubu vermek zorundadır.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve yayınlanan periyodik istatistikler incelendiğinde, her bir ihale için verilen ortalama teklif sayısının 4,7 olduğu görülmektedir. Buna göre, kaybeden tekliflerin kazanan tekliften daha yüksek olması gerekliliği göz önüne alındığında, verilen tekliflerin toplam tutarının en az kazanan teklif tutarının 4,7 katı olacağı hesaplanabilir. Buna göre ihalelere bir yılda verilen tekliflerin toplamının (230 milyar x 4,7) yaklaşık olarak 1,08 trilyon TL olduğu anlaşılmaktadır.

Teklif vermeden önce istekli firmaların bankadan almak ve idareye sunmak zorunda oldukları %3 oranındaki geçici teminat mektuplarının toplam tutarı ise 32,5 milyar Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.

Bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.