2021 Yılı Kamu İhaleleri Teminat Pazarı Verileri

2021 Kati Teminat Mektubu Pazarı

12,9 Milyar TL

  • Kati mektup tutarı, sözleşme bedelinin %6’sı oranındadır.
  • Her sözleşme başına 1 mektup idareye verilmektedir.
  • Yukarıdaki tablo, sözleşme tutarlarının %6 ile çarpılması ile oluşturulmuştur.

2021 Geçici Teminat Mektubu Pazarı

61 Milyar TL

  • Geçici mektup tutarı, sözleşme bedelinin %3’ü oranındadır.
  • Her teklif veren firma teminat mektubu vermektedir.
  • Yukarıdaki tablo (Sözleşme Tutarı x %3 x Ort. Teklif Sayısı) formülü ile oluşturulmuştur.
  • Kaybeden teklif tutarları sözleşme kazanan tekliften daha yüksek olduğundan, fiili hacim yukarıdaki tahminden daha yüksektir.
Kati Teminat Talebinin Toplam Teminat Talebine Oranı: %17
Geçici Teminat Talebinin Toplam Teminat Talebine Oranı: %83

2021 yılı kesin verileri Kamu İhale Kurumu tarafından henüz açıklanmadığından dolayı, İhalePro sisteminde yayınlanan ihale hacmi esas alınarak tahminler yapılmıştır.

2021 Yılı Resmi Olmayan Sözleşme Bedelleri Toplamı

Eşik Altı Eşik Üstü
Mal 13.574 37.430
Yapım 62.680 65.659
Hizmet 27.834 7.775
Toplam 214.952 TL

x 1Milyon TL

Ortalama Teklif Sayıları

Eşik Altı Eşik Üstü
Mal 3,0 10,0
Yapım 7,5 15,0
Hizmet 4,0 7,0

* Ortalama teklif sayıları, 2021 yılı resmi rakamlar henüz açıklanmadığından dolayı 2020 yılı rakamları referans alınarak tahmin edilmiştir.

Kati Teminat İhtiyaç Tutarı

Eşik Altı Eşik Üstü Toplam
Mal 814 2.246 3.060
Yapım 3.761 3.940 7.700
Hizmet 1.670 467 2.137
Toplam 12.897 TL

x 1Milyon TL

Bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.