Kamu İhaleleri Kapsamında Teminat Olarak Kabul Edilecek Geçici Elektronik Kefalet Senetleri

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere sunulmak üzere Bankalar tarafından düzenlenen geçici elektronik teminat mektuplarının idareler adına kabulü, saklanması, tazmin edilmesi, iadesi ve vade uzatımı gibi işlemlere ilişkin süreçler 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Takasbank üzerinden yürütülmektedir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde yalnızca elektronik geçici teminat mektuplarının sunulabilmesi nedeniyle, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de elektronik olarak düzenlenmesi ve geçici teminat olarak kabul edilebilmesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu (KİK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) işbirliği ile yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. 3 Ocak 2022 tarihinde devreye alınacak uygulama ile birlikte; “Takasbank Saklama Sözleşmesi”ni imzalayarak Takasbank üyelik sürecini tamamlayan ve SBM tarafından düzenlenen “Ek Protokol”ü imzalayan yetkili sigorta şirketleri tarafından, güvenli elektronik imza veya güvenli elektronik imza özelliği bulunan mobil imza ile Kamu İhale Kurumu ve Takasbank tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenen geçici elektronik kefalet senetleri teminat mektubu olarak kullanılabilecek ve SBM aracılığıyla “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” araclığıyla Takasbank tarafından kabul edilerek EKAP’a iletilecektir. Ayrıca, geçici elektronik kefalet senetlerinin tazmin edilmesi, iadesi ve vade uzatımı gibi işlemlere ilişkin tüm süreçlerin “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” üzerinden yürütülmesi gerekmektedir. Takasbank’a iletilecek geçici elektronik kefalet senetlerine ilişkin özet işleyişe aşağıda yer verilmiştir

Teminatların kabulü

 • Sigorta şirketleri, düzenlemiş oldukları geçici elektronik kefalet senetlerini, SBM aracılığıyla istekliler tarafından kendilerine iletilen “Takasbank REFNO” ile Takasbank’a iletecektir.
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Kamu Teminat Yönetim Hizmeti Prosedürü (Prosedür)’nde belirlenen esaslara göre düzenlenmiş geçici elektronik kefalet senetleri Takasbank tarafından kabul edilerek EKAP’a iletilecektir.
 • Belirlenen usul ve esaslar ile format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen geçici elektronik kefalet senetleri kabul edilemeyecektir.

 

İade ve tazmin süreçleri

 • İade ve tazmin işlemleri, “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” üzerinden ilgili kamu
  idaresinin talebi ile başlatılır. Talep, Takasbank tarafından geçici elektronik kefalet senedini
  düzenleyen sigorta şirketine SBM aracılığıyla iletilir.
 • İdare tarafından Takasbank üzerinden tazmin talebinin iletilmesi halinde; Sigorta Şirketi, gelir
  kaydedilecek geçici elektronik kefalet senedi tutarını Takasbank tarafından iletilen ilgili kamu
  idaresinin banka hesabına aktarır.
 • İlgili kamu idaresi banka hesabına yatan geçici elektronik kefalet senedinin tazminine ilişkin tutarı
  kontrol eder ve Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu’ndan ödeme aldığına dair teyit yapar.
  Vade uzatma işlemleri

Vade uzatımı işlemleri

 • Takasbank Prosedür’ünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde
  gerçekleştirilebilecektir.

Takasbank’a iletilen geçici elektronik kefalet senetlerinin kabulü, saklanması, iletilmesi, tazmin edilmesi, iadesi, vade uzatımı işlemleri ve raporlama süreçlerini içeren Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Hizmeti usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan Prosedür’e Bankamız internet sitesinde yer alan https://www.takasbank.com.tr/documents/prosedurler/takasbank-kamu-teminat-yonetimi-hizmetiproseduru31122021.pdf linkinden, Sigorta şirketlerinin yapacakları işlemlere ilişkin kullanım kılavuzuna https://www.takasbank.com.tr/documents/kaynaklar/takasbanka-letilecek-gecici-elektronikkefalet-senetleri-sigorta-sirketi-kilavuzu.pdf linkinden, hizmete ilişkin ücret tarifesine ise https://www.takasbank.com.tr/documents/Document/kamu-teminat-yonetimi.pdf linkinden erişilebilir. Üyelik süreçleri ile ilgili olarak [email protected] mail adresinden Bankamız “Üye Hizmet ve Destek Ekibi”ne ve operasyonel süreçler için [email protected] mail adresinden iş birimine ulaşılabilir. Takasbank üyelik sürecini tamamlamayan ve SBM ile Ek Protokol imzalamayan sigorta şirketleri tarafından iletilen geçici elektronik kefalet senetleri otomatik olarak iade edilecektir.

 

Kaynak: Takasbank

Bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.