Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nda Geçici Elektronik Kefalet Senetlerini Kabul Etmeye Başladı

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelere sunulmak üzere Bankalar tarafından düzenlenen geçici elektronik teminat mektuplarının idareler adına kabulü, saklanması, tazmin edilmesi, iadesi ve vade uzatımı gibi işlemlere ilişkin süreçler 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren Takasbank tarafından yürütülmektedir.

İlgili kapsamda, 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza Kanununda yapılan değişiklik ile kefalet senetlerinin de elektronik olarak imzalanabilmesinin önü açılmış olup, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin de elektronik olarak düzenlenmesi ve geçici teminat olarak kabul edilebilmesine ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi işbirliği ile yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu çerçevede,1 Eylül 2021 tarihinde geçici elektronik teminat mektupları ile uygulamaya aldığımız “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu”nda sigorta şirketleri tarafından düzenlenen geçici elektronik kefalet senetlerinin de teminat olarak kabulüne başlanmıştır.

“Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” ile geçici teminat mektuplarının ve kefalet senetlerinin elektronik olarak kabulü, iadesi, tazmini ve vade uzatma işlemleri uluslararası standartlarda, dijital bir platform üzerinden, tam otomasyona dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Takasbank para ve sermaye piyasalarında sahip olduğu teminat ve risk yönetimi hizmetlerindeki tecrübesini, kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmalarına başta T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu olmak üzere tüm paydaşlarıyla devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kaynak: https://www.takasbank.com.tr

Bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.